เกี้ยวมิโคชิแห่ผ่านสถานที่จัดงานเทศกาลญี่ปุ่นศรีราชาครั้งที่ 11

 เกี้ยวมิโคชิแห่ผ่านสถานที่จัดงานเทศกาลญี่ปุ่นศรีราชาครั้งที่ 11
By sriracha
2022.11.28

ศาลเจ้าเคลื่อนที่สำหรับเด็กและสำหรับผู้ใหญ่ จากศาลเจ้าชินโตศรีราชา จะแห่ผ่านสถานที่จัดงานสวนสุขภาพอย่างสนุกสนาน