ศาลเจ้าชินโต ศรีราชา

ศาลเจ้าศรีราชาสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่พระพุทธคุณของเทพเจ้าหลัก "เทพเจ้าอามาเตราซุ" และเทพเจ้า "อุกะโนะมิทามะ" ให้กว้างขวาง ในฐานะพระราชวังที่ปกปักรักษาอำเภอศรีราชาและในฐานะศูนย์รวมที่พึ่งทางจิตใจของชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ หวังว่าประเพณีอันยอดเยี่ยมของญี่ปุ่นจะก้าวข้ามสัญชาติ อายุและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน

นอกจากนี้ ยังสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและถ่ายทอดเรื่องราวใหม่ๆจากศรีราชา ให้เป็นสถานที่แห่งความมีชีวิตชีวาและสถานที่สำหรับงานเทศกาลสำหรับชาวศรีราชาและผู้มาเยือนซึ่งนำไปสู่การส่งเสริมระดับภูมิภาค

สถาปัตยกรรม
1

ศาลากลาง (ฮนเด็น)

เป็นที่ประดิษฐานของชินไทซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของวิญญาณทวยเทพ

2

โถงสักการะบูชา (ไฮเด็น)

เป็นที่สักการะของผู้ที่มาสักการะบูชา

3

เสาประตูศาลเจ้า (โทริอิ)

ประตูทางเข้าศาลเจ้าที่มีการสร้างศาลเจ้าไว้ที่ส่วนกลาง

4

ซุ้มตักน้ำชำระล้าง (เทะมิสุยะ)

สถานที่สำหรับล้างมือกับปากและจิตใจเพื่อเตรียมพบเทพเจ้า

ภายในห้องโถงสักการะศาลเจ้าชินโตศรีราชา มีการใช้ต้นฮิโนกิ (ต้นไซเปรส) จากจังหวัดอิบารากิในญี่ปุ่น ว่ากันว่าฮิโนกิเป็นวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูงที่สุด ในโลกและฮิโนกิที่ใช้ในวัดโฮริวจิมีความแข็งแรงเกือบเท่ากับที่ตัดใช้เมื่อ 1300 ปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังกล่าวกันว่าสารไฟทอนไซด์ที่ปล่อยจากต้นฮิโนกิ มีประสิทธิภาพในการบรรเทาความเครียดและมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียสูง

鈴の画像
ระฆังฮอนซึโบะและซูซูโอะ

เสียงระฆังอันก้องกังวาลมีพลังในการช่วยคุ้มครองป้องกันภัย นอกจากนี้ ว่ากันว่าเป็นน้ำเสียงที่เทพเจ้าโปรดปรานเป็นพิเศษ สั่นกระดิ่งเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย ทำให้เทพเจ้าพึงพอใจ และเป็นการอัญเชิญเทพเจ้าให้สถิตย์มา ณ ที่ของตนเองได้

เกี้ยวมิโคชิ
เกี้ยวมิโคชิ

ศาลเจ้าขนาดเล็กโอมิโคชิเป็นพาหนะของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ถ่ายทอดจิตวิญญาณของเทพเจ้าแห่งพิธีกรรมซึ่งครอบครองโดยศาลเจ้า โอมิโคชิได้ถูกเรียกว่าเป็นศาลเจ้าขนาดเล็กโอมิโคชิ ด้วยการเดินขบวนแห่ จะเป็นการชำระล้างภัยพิบัติและสิ่งสกปรกด้วยเหล่าเทพเจ้าทั้งหลาย

しめ縄の画像
เชือกศักดิ์สิทธิ์ชิเมะนะวะ

ทางเราได้ขอให้สมาชิกสมาคมธุรกิจเมืองอินันชิเมนาวะในจังหวัดชิมาเนะประดิษฐ์เชือกศักดิ์สิทธิ์ชิเมนาวะ ที่มีความยาว 3.8 เมตร หนา 60 ซม. และหนัก 130 กก. ด้วยหัวใจ เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น

太鼓の画像
กลองไทโกะ

การตีกลองก่อนเริ่มสวดมนต์เรียกว่า "โกโกะ" นี้เป็นสัญญาณเริ่มต้นของการสวดภาวนาเป็นการชำระล้างสถานที่ เป็นการแก้ไขและทำให้จิตใจสงบ

ตราประทับหมึกสีแดงนี้ (Goshu-in)

ความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษร

เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ ที่พร้อมส่งมอบพลังงานที่ดี
ส่งมอบความหวัง และเป็นแหล่งสร้างกำลังใจ
ให้กับทุกๆท่านที่รัก
ตัวอักษร ที่ตวัดผ่านปลายพู่กันนี้ นุ่มนวล อ่อนไหว
แต่แฝงไว้ ด้วยความสง่างาม
แสดงถึงความยิ่งใหญ่ ลึกซึ้ง และหนักแน่น
ท่านใด ที่ได้รับตราประทับหมึกสีแดงนี้ (Goshu-in)
จะมีความรู้สึกว่า แบบอักษรพู่กันนี้ อ่านง่าย
และมีความสวยงาม เป็นอย่างยิ่ง
ท่านใด รวมถึงครอบครัว
ที่ได้รับตราประทับหมึกสีแดงนี้ (Goshu-in)
ขอจงตั้งใจอธิษฐานอย่างจริงจัง
เพื่อที่ครอบครัวจะได้ มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
และพบเจอแต่ความสุข
การเขียนตัวอักษรนี้ เกิดขึ้นในวันที่มีฤกษ์งาม
ยามดี ผู้เขียน เขียนขึ้นมาด้วยความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง
อีกทั้งในวันที่ส่งมอบอักษร ก็เป็นวันมงคลที่ดีเช่นเดียวกัน

วิธีการสักการะ
เครื่องราง
เครื่องรางความปลอดภัยการจราจร

เครื่องรางความปลอดภัยการจราจร

เครื่องราง สีประจำวัน

เครื่องราง สีประจำวัน

ปลาคูกุริ

ปลาคูกุริ

เครื่องรางโอฟูดะ

เครื่องรางโอฟูดะ

เครื่องรางโอฟูดะแบบไม้

เครื่องรางโอฟูดะแบบไม้

เครื่องรางคู่ชีวิต

เครื่องรางคู่ชีวิต

เครื่องรางโอฟูดะ

สมุตตราประทับ Goshuin

真楽茶神社 シラチャ神社 ศาลเจ้าชินโตศรีราชา
Sriracha Shinto Shrine 083 818 3535 (Thai)
แนะนำศรีราชา