จัดพิธีเทศกาลเซ็นซะ (พิธีย้ายเทพไปยังที่ตั้งใหม่)

 จัดพิธีเทศกาลเซ็นซะ (พิธีย้ายเทพไปยังที่ตั้งใหม่)
By sriracha
2022.07.09

ศาลเจ้าชินโตศรีราชาสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่พระพุทธคุณของเทพเจ้าหลัก “เทพเจ้าอามาเตราซุโนะโอมิกามิ” และเทพเจ้า “อุกะโนะมิทามะ” ให้กว้างขวาง ในฐานะพระราชวังที่ปกปักรักษาอำเภอศรีราชาและในฐานะศูนย์รวมที่พึ่งทางจิตใจของชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ

สามารถสักการะได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม กรุณามาเยี่ยมชม สักการะบูชาเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

เทศกาลเซ็นซะ(พิธีย้ายเทพไปยังที่ตั้งใหม่) เริ่มเวลา 19.00 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

(พิจารณาจากสถานการณ์ทางสังคม จัดงานเทศกาลด้วยคนจำนวนน้อยด้วยเสียงดนตรีพื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่น(โช) ผู้ที่เข้าร่วมเฉพาะนักบวชในลัทธิชินโต เจ้าหน้าที่ตัวแทนและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี้ยวมิโคะชิ เป็นต้น)

เทศกาลเซ็นซะโฮโคคุ(พิธีหลังย้ายเทพไปยังที่ตั้งใหม่) เริ่มเวลา 10.00 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ※ประธานในพิธี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา แขก (ชาวไทย) นายอำเภอศรีราชา นายกเทศมนตรีศรีราชา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผบ.ตร.ศรีราชา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฯลฯ

เทศกาลเซ็นซะ คือ เทศกาลโอนย้ายร่างของเทพเจ้าและเป็นพิธีกรรมในศาลเจ้าซึ่งไม่ค่อยจัดขึ้นในศาลเจ้าและมักจะจัดขึ้นในความมืด