คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทยชลบุรี – นครปฐม 2566 มาเยี่ยมชม

 คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทยชลบุรี – นครปฐม 2566 มาเยี่ยมชม
By sriracha
2023.02.23

ศาลเจ้าชินโตศรีราชา ยินดีต้อนรับ “คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทยชลบุรี – นครปฐม 2566”

เข้าเยี่ยมชม และสักการะเทพขอพรเทพพระเจ้า Amaterasu Omikami และ เทพพระเจ้า Uka no Mitama

ณ ศาลเจ้าชินโตศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566